2022-038

År: 2022     Arkivkode: 311

Landsoverenskomsten for Elektrofag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Nelfo

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2022

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2022

Plassfratredelse mottatt:

13. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 23. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. april 2022

13817 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 13. mai 2022

3143 medlemmer

Fra 20. mai 2022

2965 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 20. mai 2022

Krav om avsluttet mekling:

13. mai 2022

Meklingsfrist:

20. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. mai 2022 kl. 05:15

Resultat
Mekleren fremla forslag til løsning som NELFO aksepterte, og som EL og IT Forbundet vil sende til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 21. mai 2022 kl. 05:34

Saken ble opprettet: 3.mai 2022 kl. 13:06

Gå tilbake til rikssaker