2022-039

År: 2022     Arkivkode: 311

Tariffavtale for frisører

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

4. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

13. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 20. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. mai 2022

886 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 13. mai 2022

245 medlemmer

Mekling berammet:

19. mai 2022

Krav om avsluttet mekling:

13. mai 2022

Meklingsfrist:

19. mai 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. mai 2022 kl. 03:30

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Fagforbundet sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 20. mai 2022 kl. 04:01

Saken ble opprettet: 4.mai 2022 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker