2022-040

År: 2022     Arkivkode: 311

Miljøbedrifter i Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. mai 2022

354 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 31 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

2. og 3. juni 2022.

Sist oppdatert: 6. mai 2022 kl. 11:01

Saken ble opprettet: 6.mai 2022 kl. 11:01

Gå tilbake til rikssaker