2022-041

År: 2022     Arkivkode: 311

Sokkelavtalene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. mai 2022

4040 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 30 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

10. og 11. juni 2022.

Sist oppdatert: 6. mai 2022 kl. 13:28

Saken ble opprettet: 6.mai 2022 kl. 13:28

Gå tilbake til rikssaker