2022-042

År: 2022     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

6. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

3. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

12. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. mai 2022

1310 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 3. juni 2022

74 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

3. juni 2022

Meklingsfrist:

11. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. juni 2022 kl. 11:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen til uravstemning.

Resultatet ble stemt ned.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. juli 2022

Streik opptrapping:

Fra 1. juli 2022

117 medlemmer

Fra 4. juli 2022

191 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

5. juli 2022 kl. 19:20

Konflikt avsluttet:

5. juli 2022

Sist oppdatert: 7. juli 2022 kl. 13:46

Saken ble opprettet: 6.mai 2022 kl. 13:32

Gå tilbake til rikssaker