2022-042

År: 2022     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

6. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. mai 2022

1310 medlemmer.

Mekling berammet:

10. og 11. juni 2022

Sist oppdatert: 6. mai 2022 kl. 13:32

Saken ble opprettet: 6.mai 2022 kl. 13:32

Gå tilbake til rikssaker