2022-043

År: 2022     Arkivkode: 311

Kabelmontøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

8. juni 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2022

45 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 31. mai 2022

43 medlemmer

Mekling berammet:

7. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2022

Meklingsfrist:

7. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2022 kl. 24:00

Resultat
Med meklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte resultatet, og arbeidstaker sender løsningen ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 28. juni 2022 kl. 12.00

Godkjent

Sist oppdatert: 27. oktober 2022 kl. 15:08

Saken ble opprettet: 10.mai 2022 kl. 21:47

Gå tilbake til rikssaker