2022-043

År: 2022     Arkivkode: 311

Kabelmontøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2022

45 medlemmer.

Mekling berammet:

7. juni 2022

Sist oppdatert: 11. mai 2022 kl. 14:22

Saken ble opprettet: 10.mai 2022 kl. 21:47

Gå tilbake til rikssaker