2022-044

År: 2022     Arkivkode: 311

Elektrokjemisk overenskomst, avtalenr. 101

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2022

1582 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 27 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

11. og 12. august 2022

Sist oppdatert: 13. mai 2022 kl. 12:59

Saken ble opprettet: 10.mai 2022 kl. 21:51

Gå tilbake til rikssaker