Riksmekleren logo

Meny

2022-044

År: 2022     Arkivkode: 311

Elektrokjemisk overenskomst, avtalenr. 101

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

15. august 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2022

1582 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 27 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 5. august 2022

2787 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 14 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 18. august 2022

117 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 10. august 2022

1394 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 28 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

11. og 12. august 2022

Krav om avsluttet mekling:

10. august 2022

Meklingsfrist:

12. august 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. august 2020 kl. 17:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker forkastet forslaget. Arbeidsgiver aksepterte forslaget.

Streik opptrapping:

Fra 16. august 2022

1115 medlemmer

Konflikt avsluttet:

24. august 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 10. mai 2022 kl. 21:47

Gå tilbake til rikssaker