2022-045

År: 2022     Arkivkode: 311

Glass & Keramisk Industri, avtalenr. 329

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. mai 2022

106 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 6 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 22. mai 2022 kl. 08:48

Saken ble opprettet: 11.mai 2022 kl. 14:33

Gå tilbake til rikssaker