2022-046

År: 2022     Arkivkode: 312

Landsoverenskomsten for Kinoer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. mai 2022

142 medlemmer

Mekling berammet:

15. juni 2022

Sist oppdatert: 18. mai 2022 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 12.mai 2022 kl. 14:44

Gå tilbake til rikssaker