2022-046

År: 2022     Arkivkode: 312

Landsoverenskomsten for Kinoer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2022 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. mai 2022

142 medlemmer

Fra 2. juni 2022

16 medlemmer

Fra 15. juni 2022

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2022

79 medlemmer.

Fra 15. juni 2022

Mekling berammet:

15. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2022

Meklingsfrist:

15. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. juni 2022 kl. 02:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender resultatet ut til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Streik opptrapping:

Fra 15. juni 2022

Lockout opptrapping:

Fra 15. juni 2022

Sist oppdatert: 7. juli 2022 kl. 09:29

Saken ble opprettet: 12.mai 2022 kl. 14:44

Gå tilbake til rikssaker