2022-047

År: 2022     Arkivkode: 314

Sokkelavtalene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. mai 2022

2192 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. juni 2022

Sist oppdatert: 13. mai 2022 kl. 10:38

Saken ble opprettet: 13.mai 2022 kl. 10:37

Gå tilbake til rikssaker