2022-050

År: 2022     Arkivkode: 311

Handelsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. august 2022

Forbud nedlagt/sendt:

16. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

14. september ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. mai 2022

2280 medlemmer

Fra 29. august 2022

139 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 9. september 2022

1805 medlemmer

Mekling berammet:

12. og 13. september 2022.

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2022

Meklingsfrist:

13. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. september 2022 kl. 10:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med Riksmeklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 4. oktober 2022 kl. 14:51

Saken ble opprettet: 19.mai 2022 kl. 11:16

Gå tilbake til rikssaker