2022-050

År: 2022     Arkivkode: 311

Handelsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

16. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. mai 2022

2280 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2022

1696 medlemmer

Mekling berammet:

12. og 13. september 2022.

Sist oppdatert: 17. juni 2022 kl. 09:14

Saken ble opprettet: 19.mai 2022 kl. 11:16

Gå tilbake til rikssaker