2022-053

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NTL og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

24. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

24. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

1. juli 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 24. mai 2022

628 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 24. juni 2022

495 medlemmer

Mekling berammet:

30 juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

24. juni 2022

Meklingsfrist:

30. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. juni 2022 kl. 23:40

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerenes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 8. august kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 9. august 2022 kl. 11:53

Saken ble opprettet: 25.mai 2022 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker