2022-056

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NJF, NLF og EL og IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

30. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

15. juni 2022 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. mai 2022

1689 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 9. juni 2022

203 medlemmer.

Mekling berammet:

14. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

9. juni 2022

Meklingsfrist:

14. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. juni 2022 kl. 04:45

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver godkjente resultatet. Arbeidstaker er gitt svarfrist til 01.07.2022 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 4. juli 2022 kl. 09:43

Saken ble opprettet: 30.mai 2022 kl. 14:33

Gå tilbake til rikssaker