2022-058

År: 2022     Arkivkode: 311

Havne og terminaloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2022

225 medlemmer

Mekling berammet:

23. august 2022

Sist oppdatert: 7. juni 2022 kl. 15:35

Saken ble opprettet: 1.juni 2022 kl. 11:51

Gå tilbake til rikssaker