2022-059

År: 2022     Arkivkode: 311

Speditøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

23. august 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2022

1106 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 32 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 18. august 2022

1089 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 31 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

23. august 2022

Krav om avsluttet mekling:

18. august 2022

Meklingsfrist:

23. august 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. august 2022 kl. 05:30

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.

Godkjent

Sist oppdatert: 23. september 2022 kl. 12:13

Saken ble opprettet: 1.juni 2022 kl. 11:55

Gå tilbake til rikssaker