Riksmekleren logo

Meny

2022-061

År: 2022     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2022

421 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 13. juni 2022

31 medlemmer

Fra 15. juni 2022

75 medlemmer

Mekling berammet:

17. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2022

Meklingsfrist:

17. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. juni 2022 kl. 03:50

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

18. juni 2022

Streik opptrapping:

Fra 20. juni 2022

39 medlemmer

Lockout iverksatt:

26. juni 2022

Lønnsnemnd foreslått:

28. juni 2022 kl. 09:30

Konflikt avsluttet:

28. juni 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 2. juni 2022 kl. 10:33

Gå tilbake til rikssaker