2022-062

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst for Skianlegg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. juni 2022

65 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 9 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 30. juni 2022 kl. 14:09

Saken ble opprettet: 2.juni 2022 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker