2022-063

År: 2022     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen DeepOcean AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

1. juli 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juli 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. juni 2022

295 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 1. juli 2022

27 medlemmer

Mekling berammet:

5. og 6. juli 2022

Krav om avsluttet mekling:

1. juli 2022

Meklingsfrist:

6. juli 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juli 2022 kl. 03:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 7. juli 2022 kl. 03:46

Saken ble opprettet: 2.juni 2022 kl. 19:02

Gå tilbake til rikssaker