2022-065

År: 2022     Arkivkode: 311

Flyoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

3. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

16. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved fristens utløp 20. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. juni 2022

1620 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 16. juni 2022

160 medlemmer

Mekling berammet:

20. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

16. juni 2022

Meklingsfrist:

20. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. juni 2022 kl. 03:45

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, og arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 24. august 2022 kl. 12:45

Saken ble opprettet: 3.juni 2022 kl. 12:41

Gå tilbake til rikssaker