Riksmekleren logo

Meny

2022-067

År: 2022     Arkivkode: 314

NHO Pilotavtale SAS Norge Flygerforening

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

28. juni 2022 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. juni 2022

170 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2022

144 medlemmer.

Mekling berammet:

26., 27. og 28. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2022

Meklingsfrist:

28. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. juli 2022 kl. 12:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så lang fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juli 2022

Konflikt avsluttet:

19. juli 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 10. juni 2022 kl. 10:46

Gå tilbake til rikssaker