2022-068

År: 2022     Arkivkode: 312

Energistasjonsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. juni 2022

340 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 40 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 12. september 2022

8 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 19 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

26. september 2022

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 20. september 2022 kl. 11:21

Saken ble opprettet: 10.juni 2022 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker