Riksmekleren logo

Meny

2022-070

År: 2022     Arkivkode: 312

Distribusjon og budtjenester FOODORA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

16. september 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

20. september 2022 kl. 23.59

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. juni 2022

166 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 16. september 2022

164 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 20. september 2022

Krav om avsluttet mekling:

16. september 2022

Meklingsfrist:

20. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. september 2022 kl. 02:45

Resultat
Med meklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning. Fellesforbundet vil ta resultatet til avstemming med anbefaling.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 15. juni 2022 kl. 20:22

Gå tilbake til rikssaker