2022-070

År: 2022     Arkivkode: 312

Distribusjon og budtjenester FOODORA

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. juni 2022

166 medlemmer.

Mekling berammet:

19. og 20. september 2022

Sist oppdatert: 22. juni 2022 kl. 12:23

Saken ble opprettet: 15.juni 2022 kl. 20:25

Gå tilbake til rikssaker