2022-071

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forbundet for Ledelse og Teknikk

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

17. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

6. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

13. oktober kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. juni 2022

7186 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 6. oktober 2022

866 medlemmer.

Mekling berammet:

11. og 12. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

6. oktober 2022

Meklingsfrist:

12. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. oktober 2022 kl. 02:45

Resultat
Med meklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte resultatet, og arbeidstaker sender det til avstemming med anbefaling.

Godkjent

Sist oppdatert: 4. november 2022 kl. 09:08

Saken ble opprettet: 17.juni 2022 kl. 16:10

Gå tilbake til rikssaker