2022-071

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forbundet for Ledelse og Teknikk

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

17. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. juni 2022

7186 medlemmer

Mekling berammet:

11. og 12. oktober 2022

Sist oppdatert: 4. juli 2022 kl. 12:55

Saken ble opprettet: 17.juni 2022 kl. 16:10

Gå tilbake til rikssaker