Riksmekleren logo

Meny

2022-072

År: 2022     Arkivkode: 315

Overenskomst for apotek

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

2. september 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

8. september kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2022

1521 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 2. september 2022

531 medlemmer

Mekling berammet:

7. og 8. september 2022

Krav om avsluttet mekling:

2. september 2022

Meklingsfrist:

8. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. september 2022 kl. 08:30

Resultat
Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning som begge parter anbefalte.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 21. juni 2022 kl. 13:08

Gå tilbake til rikssaker