2022-072

År: 2022     Arkivkode: 315

Overenskomst for apotek

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2022

1521 medlemmer

Mekling berammet:

7. og 8. september 2022

Sist oppdatert: 21. juni 2022 kl. 13:11

Saken ble opprettet: 21.juni 2022 kl. 13:11

Gå tilbake til rikssaker