Riksmekleren logo

Meny

2022-073

År: 2022     Arkivkode: 311

Landforpleiningsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

12. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

18. august 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2022

117 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 12. august 2022

117 medlemmer

Mekling berammet:

18. august 2022

Krav om avsluttet mekling:

12. august 2022

Meklingsfrist:

18. august 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. august 2022 kl. 04:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 9. september 2022 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 24. juni 2022 kl. 12:10

Gå tilbake til rikssaker