2022-073

År: 2022     Arkivkode: 311

Landforpleiningsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2022

117 medlemmer

Mekling berammet:

18. august 2022

Sist oppdatert: 4. juli 2022 kl. 14:27

Saken ble opprettet: 24.juni 2022 kl. 12:13

Gå tilbake til rikssaker