2022-074

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst for Vin- og Brennevinsbransjen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

23. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

30. august 2022 kl. 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. juni 2022

164 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg ett medlem som er bundet av direkteavtale med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. august 2022

166 medlemmer

Mekling berammet:

29. og 30. august 2022

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2022

Meklingsfrist:

30. august 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. august 2022 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning. Svarfristen ble satt til 30. september kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 30. september 2022 kl. 11:30

Saken ble opprettet: 24.juni 2022 kl. 12:20

Gå tilbake til rikssaker