2022-075

År: 2022     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 - Tog

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Lokomotivmannforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2022

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

30. augsut 2022 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. juni 2022

142 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. august 2022

19 medlemmer

Mekling berammet:

29. august 2022

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2022

Meklingsfrist:

29. august 2022 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 26. august 2022 kl. 16:15

Saken ble opprettet: 1.juli 2022 kl. 11:59

Gå tilbake til rikssaker