2022-076

År: 2022     Arkivkode: 314

Flygelederoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. august 2022

Forbud nedlagt/sendt:

10. august 2022

Plassfratredelse mottatt:

23. september 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. august 2022

18 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. september 2022

5 medlemmer

Fra 30. september 2022

3 medlemmer

Mekling berammet:

29. og 30. september 2022

Krav om avsluttet mekling:

23. september 2021

Meklingsfrist:

30. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. oktober 2020 kl. 03:50

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. oktober 2022 kl. 03:51

Saken ble opprettet: 10.august 2022 kl. 09:58

Gå tilbake til rikssaker