2022-077

År: 2022     Arkivkode: 311

Opprettelse av tariffavtale for piloter i Pegasus Helicopter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. august 2022

Forbud nedlagt/sendt:

18. august 2022

Plassfratredelse mottatt:

30. september 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

6. oktober 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. august 2022

12 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 30. september 2022

12 medlemmer

Mekling berammet:

5. og 6. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. september 2022

Meklingsfrist:

6. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. oktober 2022 kl. 04:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 7. oktober 2022 kl. 04:07

Saken ble opprettet: 18.august 2022 kl. 16:37

Gå tilbake til rikssaker