2022-078

År: 2022     Arkivkode: 315

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. august 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

17. oktober 2022 ved arbeidsdagens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. september 2022

ca 700 medlemmer

Fra 19. oktober 2022

36 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. oktober 2022

31 medlemmer

Fra 14. oktober 2022

21 medlemmer

Fra 3. november 2022

37 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

10. oktober 2022

Meklingsfrist:

14. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2022 kl. 02:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. oktober 2020

Mekling gjenopptatt:

15. november 2022

Mekling avsluttet:

16. november 2022 kl. 08:15

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med meklerenes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

16. november 2022

Sist oppdatert: 16. november 2022 kl. 09:03

Saken ble opprettet: 1.september 2022 kl. 12:58

Gå tilbake til rikssaker