2022-078

År: 2022     Arkivkode: 315

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. august 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. september 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. september 2022

ca 700 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Sist oppdatert: 15. september 2022 kl. 12:12

Saken ble opprettet: 1.september 2022 kl. 12:58

Gå tilbake til rikssaker