2022-079

År: 2022     Arkivkode: 312

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. september 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. september 2022

8500 medlemmer

Fra 29. september 2022

93 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Sist oppdatert: 29. september 2022 kl. 15:27

Saken ble opprettet: 5.september 2022 kl. 13:50

Gå tilbake til rikssaker