Riksmekleren logo

Meny

2022-079

År: 2022     Arkivkode: 312

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

2. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

17. oktober 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. september 2022

8500 medlemmer

Fra 29. september 2022

93 medlemmer

Fra 14. oktober 2022

209 medlemmer

Fra 24. oktober 2022

363 medlemmer

Fra 31. oktober 2022

150 medlemmer

Fra 8. november 2022

148 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. oktober 2022

455 medlemmer.

Fra 14. oktober 2022

492 medlemmer

Fra 27. oktober 2022

97 medlemmer

Fra 3. november 2022

414 medlemmer

Fra 8. november 2022

276 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

10. oktober 2022

Meklingsfrist:

14. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2022 kl. 02:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt å begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. oktober 2022

Mekling gjenopptatt:

15. november 2022

Mekling avsluttet:

16. november 2022 kl. 08:15

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med meklerenes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

16. november 2022

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 5. september 2022 kl. 13:46

Gå tilbake til rikssaker