2022-080

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst 481, Helse og omsorg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
FO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

6. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

18. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

25. oktober 2022 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 5. september 2022

837 medlemmer

Fra 21. september 2022

63 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 18. oktober 2022

18 medlemmer

Fra 24. oktober 2022

38 medlemmer

Mekling berammet:

24. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

18. oktober 2022

Meklingsfrist:

24. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. oktober 2022 kl. 04:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med mekler Tine Kari Nordengens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i henhold til vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 15. november 2022 kl. 16.00

Sist oppdatert: 25. oktober 2022 kl. 05:10

Saken ble opprettet: 6.september 2022 kl. 10:17

Gå tilbake til rikssaker