2022-080

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst 481, Helse og omsorg

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

6. september 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 5. september 2022

837 medlemmer

Mekling berammet:

24. oktober 2022

Sist oppdatert: 15. september 2022 kl. 13:38

Saken ble opprettet: 6.september 2022 kl. 10:17

Gå tilbake til rikssaker