2022-081

År: 2022     Arkivkode: 315

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

7. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

10. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

17. oktober 2022 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. september 2022

7597 medlemmer

Fra 30. september 2022

96 medlemmer

Fra 17. oktober 2022

148 medlemmer

Fra 9. november 2022

299 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. oktober 2022

513 medlemmer

Fra 14. oktober 2022

452 medlemmer

Fra 25. oktober 2022

104 medlemmer

Fra 3. november 2022

280 medlemmer

Fra 8. november 2022

236 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Krav om avsluttet mekling:

10. oktober 2022

Meklingsfrist:

14. oktober 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. oktober 2022 kl. 02:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt å begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. oktober 2022

Mekling gjenopptatt:

15. november 2022

Mekling avsluttet:

16. november 2022 kl. 08:15

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med meklerenes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

16. november 2022

Sist oppdatert: 16. november 2022 kl. 09:02

Saken ble opprettet: 15.september 2022 kl. 12:19

Gå tilbake til rikssaker