2022-081

År: 2022     Arkivkode: 315

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

7. september 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. september 2022

7597 medlemmer

Fra 30. september 2022

7693 medlemmer

Mekling berammet:

14. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. september 2022 kl. 23:32

Saken ble opprettet: 15.september 2022 kl. 12:19

Gå tilbake til rikssaker