2022-084

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter NHO

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Mat og Drikke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

27. oktober 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

2. november 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. oktober 2022

308 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 27. oktober 2022

36 medlemmer

Fra 2. november 2022

24 medlemmer

Mekling berammet:

2. november 2022

Krav om avsluttet mekling:

27. oktober 2022

Meklingsfrist:

2. november 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. november 2022 kl. 01:15

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forhandlingsløsningen.

Sist oppdatert: 3. november 2022 kl. 01:20

Saken ble opprettet: 4.oktober 2022 kl. 11:08

Gå tilbake til rikssaker