2022-086

År: 2022     Arkivkode: 314

Avtale nr. 272 NITO-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. oktober 2022

Forbud nedlagt/sendt:

20. oktober 2022

Plassfratredelse mottatt:

25. november 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

2. desember 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. oktober 2022

ca 20.000 medlemmer

Fra 28. oktober 2022

2502 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 25. november 2022

123 medlemmer

Fra 1. desember 2022

341 medlemmer

Mekling berammet:

30. november og 1. desember 2022

Krav om avsluttet mekling:

27. november 2022

Meklingsfrist:

1. desember 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. desember 2022 kl. 05:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge partene vedtok forhandlingsløsningen.

Sist oppdatert: 2. desember 2022 kl. 05:08

Saken ble opprettet: 20.oktober 2022 kl. 14:20

Gå tilbake til rikssaker