2022-090

År: 2022     Arkivkode: 325

Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. november 2022

Forbud nedlagt/sendt:

11. november 2022

Plassfratredelse mottatt:

4. januar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

16. januar 2023 fra arbeidets begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 9. november 2022

20 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. januar 2023

1 medlem

Mekling berammet:

9. januar 2023

Krav om avsluttet mekling:

4. januar 2023

Meklingsfrist:

9. januar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. januar 2023 kl. 03:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 10. januar 2023 kl. 02:56

Saken ble opprettet: 11.november 2022 kl. 13:14

Gå tilbake til rikssaker