2022-091

År: 2022     Arkivkode: 322

Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. november 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. november 2022

Plassfratredelse mottatt:

4. januar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

10. januar 2023 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. november 2022

5 medlemmer

Fra 21. desember 2022

5 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. januar 2023

1 medlem

Mekling berammet:

9. januar 2023

Krav om avsluttet mekling:

4. januar 2023

Meklingsfrist:

9. januar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. januar 2023 kl. 03:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 27. januar 2023.

Sist oppdatert: 10. januar 2023 kl. 03:00

Saken ble opprettet: 15.november 2022 kl. 22:04

Gå tilbake til rikssaker