2022-091

År: 2022     Arkivkode: 322

Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Plassoppsigelse mottatt:

15. november 2022

Forbud nedlagt/sendt:

15. november 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. november 2022

5 medlemmer

Mekling berammet:

9. januar 2023

Sist oppdatert: 15. november 2022 kl. 22:04

Saken ble opprettet: 15.november 2022 kl. 22:04

Gå tilbake til rikssaker