2022-093

År: 2022     Arkivkode: 311

Overenskomst 453

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
FO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. desember 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. desember 2022

Plassfratredelse mottatt:

27. januar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

2. februar 2023 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. desember 2022

2387 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 27. januar 2023

37 medlemmer

Fra 1. februar 2023

20 medlemmer

Mekling berammet:

31. januar og 1. februar 2023

Krav om avsluttet mekling:

27. januar 2023

Meklingsfrist:

1. februar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. februar 2023 kl. 08:30

Resultat
Med meklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 3. februar 2023 kl. 10:52

Saken ble opprettet: 1.desember 2022 kl. 16:21

Gå tilbake til rikssaker