2023-001

År: 2023     Arkivkode: 322

Opprettelse av tariffavtale ved 360 Logistics AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. januar 2023

Forbud nedlagt/sendt:

16. januar 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. januar 2023

16 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 3. februar 2023

14 medlemmer

Mekling berammet:

8. februar 2023

Krav om avsluttet mekling:

3. februar 2023

Sist oppdatert: 3. februar 2023 kl. 11:16

Saken ble opprettet: 17.januar 2023 kl. 10:22

Gå tilbake til rikssaker