2023-002

År: 2023     Arkivkode: 314

Overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. januar 2023

Forbud nedlagt/sendt:

19. januar 2023

Plassfratredelse mottatt:

30. januar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

4. februar 2023 kl. 09:00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. januar 2023

11 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 30. januar 2023

Ett medlem

Mekling berammet:

3. februar 2023

Krav om avsluttet mekling:

30. januar 2023

Meklingsfrist:

3. februar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. februar 2024 kl. 01:35

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Last ned

Sist oppdatert: 4. februar 2023 kl. 01:40

Saken ble opprettet: 23.januar 2023 kl. 10:49

Gå tilbake til rikssaker