2023-004

År: 2023     Arkivkode: 314

Overenskomst for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. februar 2023

Forbud nedlagt/sendt:

13. februar 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

28. februar 2023 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. februar 2023

60 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. februar 2023

6 medlemmer

Fra 28. februar 2023

Ny plassfratredelse: 1 medlem med iverksettelse fra kl. 00:00 5. mars 2023.

Fra 28. februar 2023

5 medlemmer med iverksettelse fra kl. 08:00 6. mars 2023

Fra 28. februar 2023

1 medlem med iverksettelse fra kl. 08:00 8. mars 2023

Fra 8. mars 2023

4 medlemmer med iverksettelse fra kl 08:00 13. mars 2023

Mekling berammet:

27. februar 2023

Krav om avsluttet mekling:

23. februar 2023

Meklingsfrist:

27. februar 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. februar 2023 kl. 04:10

Resultat
Under meklingen nådde partene- med meklerens mellomkomst- frem til en forhandlingsløsning.

Medlemmene stemte nei til resultatet

Konflikt

Streik iverksatt:

5. mars 2023

Streik opptrapping:

Fra 6. mars 2023

5 medlemmer

Fra 8. mars 2023

1 medlem

Fra 13. mars 2023

4 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

19. mars 2023 kl. 15:30

Sist oppdatert: 19. mars 2023 kl. 17:22

Saken ble opprettet: 13.februar 2023 kl. 10:44

Gå tilbake til rikssaker