Riksmekleren logo

Meny

2023-005

År: 2023     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret 2023

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. mars 2023

Forbud nedlagt/sendt:

31. mars 2023

Plassfratredelse mottatt:

11. april 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

16. april 2023 fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. mars 2023

187 240 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. april 2023

22.947 medlemmer.

Fra 16. april 2023

15.509 medlemmer.

Fra 16. april 2023

1052 medlemmer

Mekling berammet:

14. og 15. april 2023

Krav om avsluttet mekling:

11. april 2023

Meklingsfrist:

15. april 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. april 2023 kl. 17:00

Resultat
Riksmekleren fremla en skisse som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker forkastet.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. april 2023

Mekling gjenopptatt:

20. april 2023

Mekling avsluttet:

20. april 2023 kl. 17:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

20. april 2023

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 31. mars 2023 kl. 12:56

Gå tilbake til rikssaker