2023-006

År: 2023     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret 2023

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2023

Forbud nedlagt/sendt:

31. mars 2023

Plassfratredelse mottatt:

11. april 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

15. april 2023 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. mars 2023

15 820 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 519 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 11. april 2023

1313 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 128 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 16. april 2023

460 medlemmer.

Fra 19. april 2023

1 medlem.

Mekling berammet:

14. og 15. april 2023

Krav om avsluttet mekling:

11. april 2023

Meklingsfrist:

15. april 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. april 2023 kl. 17:35

Resultat
Riksmekleren fremla en skisse som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker forkastet.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. april 2023

Mekling gjenopptatt:

20. april 2023

Mekling avsluttet:

20. april 2023 kl. 18:45

Resultat fra konflikten
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

20. april 2023

Sist oppdatert: 20. april 2023 kl. 18:56

Saken ble opprettet: 31.mars 2023 kl. 13:00

Gå tilbake til rikssaker