2023-007

År: 2023     Arkivkode: 325

Område 5 VY Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2023

Forbud nedlagt/sendt:

31. mars 2023

Plassfratredelse mottatt:

11. april 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

15. april 2023 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. mars 2023

ca 1583 medlemmer

Mekling berammet:

15. april 2023

Krav om avsluttet mekling:

11. april 2023

Meklingsfrist:

15. april 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. april 2023 kl. 17:20

Resultat
Mekleren konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forvantes å bli anbefalt av begge parter.

Streik opptrapping:

Fra 17. april 2023

Lockout opptrapping:

Fra 17. april 2023

Sist oppdatert: 17. april 2023 kl. 13:00

Saken ble opprettet: 11.april 2023 kl. 13:42

Gå tilbake til rikssaker