2023-008

År: 2023     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5 VY Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NJF, Fellesforbundet og Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2023

Forbud nedlagt/sendt:

31. mars 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mars 2023

2599 medlemmer

Mekling berammet:

15. april 2023

Krav om avsluttet mekling:

12. april 2023

Meklingsfrist:

15. april 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. april 2023 kl. 17:20

Resultat
Mekleren konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forvantes å bli anbefalt av begge parter.

Sist oppdatert: 17. april 2023 kl. 12:55

Saken ble opprettet: 11.april 2023 kl. 13:53

Gå tilbake til rikssaker