2023-009

År: 2023     Arkivkode: 314

Overenskomst for private skoler

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2023

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2023

Plassfratredelse mottatt:

3. mai 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

9. mai 2023 fra arbeidstidens start.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2023

185 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 3. mai 2023

14 medlemmer

Mekling berammet:

8. mai 2023

Krav om avsluttet mekling:

3. mai 2023

Meklingsfrist:

8. mai 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. mai 2023 kl. 03:15

Resultat
Under meklinga nådde partane – med meklarens mellomkomst – fram til ein forhandlingsløysing.

Sist oppdatert: 9. mai 2023 kl. 03:22

Saken ble opprettet: 20.april 2023 kl. 13:59

Gå tilbake til rikssaker