2023-010

År: 2023     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret 2023, LO - Finans Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Handel- og Kontor i Norge og Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finans Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2023

Forbud nedlagt/sendt:

8. mai 2023

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2023 kl. 08:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 5. mai 2023

1396 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2023

21 medlemmer

Mekling berammet:

5. juni 2023

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 24. mai 2023 kl. 13:55

Saken ble opprettet: 8.mai 2023 kl. 13:21

Gå tilbake til rikssaker