2023-011

År: 2023     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret 2023, Finansforbundet - Finans Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Finansforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finans Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2023

Forbud nedlagt/sendt:

8. mai 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 5. mai 2023

20261 medlemmer

Mekling berammet:

5. juni 2023

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 24. mai 2023 kl. 13:57

Saken ble opprettet: 8.mai 2023 kl. 13:24

Gå tilbake til rikssaker