Riksmekleren logo

Meny

2023-013

År: 2023     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2023

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2023

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

28. juni 2023, kl 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mai 2023

3500 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2023

637 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2023

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2023

Meklingsfrist:

28. juni 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. juni 2023 kl. 21:00

Resultat
Meklaren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partar aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:14

Saken ble opprettet: 30. mai 2023 kl. 13:05

Gå tilbake til rikssaker