Riksmekleren logo

Meny

2023-015

År: 2023     Arkivkode: 312

Overenskomst for Miljøvirksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Maskinentreprenørenes Forbund

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2023

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2023

Plassfratredelse mottatt:

8. juni 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 06:00 14. juni 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. mai 2023

ca 290 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 8. juni 2023

233 medlemmer

Mekling berammet:

13. juni 2023

Krav om avsluttet mekling:

8. juni 2023

Meklingsfrist:

13. juni 2023 kl. 24:00

Resultat
Meklaren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partar aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:14

Saken ble opprettet: 31. mai 2023 kl. 12:55

Gå tilbake til rikssaker